Գրադարան

Կոնֆլիկտների կառավարման կրթություն դպրոցներում 

 Հանրակրթական դպրոցի տնօրենի ուղեցույց III 

Հանրակրթական դպրոցի տնօրենի ուղեցույց IV 

Հատուկ կրթություն II 

Հանրակրթական դպրոցի զինղեկի ձեռնարկ ուղեցույց պրակ I 

Մանկապարտեզի տնօրենի ուղեցույց I 

Մանկապարտեզի տնօրենի ուղեցույց II 

Մանկապարտեզի տնօրենի ուղեցույց III 

Հարց ու պատասխան կրթության առանջնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների ծնողների համար 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն 

Միջին մասնագիտական կրթություն II 

Ուսանողի ուղեցույց I 

Ուսանողի ուղեցույց II 

Ուսանողի ուղեցույց III 

Բարձրագույն կրթություն III 

Որակի արտաքին ապահովում ուղեցույց բարձրագույն կրթության մենեջերների համար 

Մայրենիի քրիստոմատիա 1-4-րդ դասարաններ 

Դաստիարակչական աշխատանքը դպրոցում (մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրներ) 

Ընթացիկ գնահատման նոր համակարգը որպես կրթության որակի բարելավման խթան 

 Անհատական ուսուցման պլան 

Թեթև մտավոր հետամնացություն ունեցող սովորողների ուսուցման մեթոդական ծրագիր – ձեռնարկ (Անգլերեն 3-4-րդ դասարաններ) 

Թեթև մտավոր հետամնացություն ունեցող սովորողների ուսուցման մեթոդական ձեռնարկ (Հայոց պատմություն 6-9-րդ դասարաններ)

Обучение русскому языку учащихся с легкой степенью умственной отсталости в начальных классах (Методическое пособие) 

Թեթև մտավոր հետամնացություն ունեցող սովորողների ուսուցման մեթոդական ձեռնարկ (Տեխնոլոգիա 1-4-րդ դասարաններ) 

Դաստիարակչական աշխատանքը դպրոցում. Ձեռնարկ դաստիարակության գծով փոխտնօրենների և դասղեկների համար

Դաստիարակչական աշխատանքը դպրոցում. Խաղային վարժություններ՝ սովորողների ժամանցի կազմակերպման համար 

Մանկապարտեզի վաղ հասակի առաջին և երկրորդ խմբերի կրթական համալիր ծրագիր (կյանքի առաջին և երկրորդ տարի) 

Մանկապարտեզի կրտսեր առաջին խմբի կրթական համալիր ծրագիր (2-3 տարեկաններ) 

Մանկապարտեզի միջին խմբի (4-5 տարեկանների) կրթական համալիր ծրագիր

Դիմակայում ստվերային կրթության համակարգին. Ինչպիսի՞ պետական քաղաքականություն մասնավոր կրկնուսուցման յուրաքանչյուր դեպքում 

Օգնություն բազմակազմ դասարաններում պարապող ուսուցիչներին - Օվսաննա Դուդումյան

Կյանքի հմտությունների ինտեգրված ձեռնարկ միջին դպրոցի ուսուցիչների համար (քաղաքացիական դաստիարակություն) - Լ. Ալեքսանյան, Ն. Թորոսյան

Առողջ ապրելակերպ ձեռնարկ դպրոցի ուսուցիչների համար (10-11 դասարան) - Լ. Ալեքսանյան, Ն. Թորոսյան 

Առողջ ապրելակերպ ձեռնարկ դպրոցի ուսուցիչների համար (8-9 դասարան) - Լ. Ալեքսանյան, Ն. Թորոսյան